КЗО "Первомайський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти" Іларіонівської селищної ради с. Первомайське

 


Громадський звіт директора НВК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадський звіт

директора КЗО «Первомайський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів -  дошкільний заклад освіти» Іларіонівської селищної ради Горяйнової Л.В.

 

 

за 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Протягом звітного періоду з 01.09.2019 по 01.07.2020 р. управління освітнім закладом здійснювалося відповідно до норм, статуту, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, дотримувалися посадові обов’язки, законодавчі акти України, що регламентують роботу освітнього закладу. Особлива увага зверталася на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства.

      Питання навчально-виховної роботи та її результативність виносились на загальношкільні батьківські збори (березень 2020 р.), предметом особливої уваги вони були на кожних батьківських зборах.

      Відповідно до рішення Іларіонівської селищної ради закріплено територію обслуговування( с.Ракове, с.Петрівка, с.Хорошево, пл.225 км., с.Мар`ївка, с.Мар`їнка, с-ще Первомайське)  на якій станом на 01.05.20 р. проживає  490  дітей і підлітків віком від 0 до 18 років; діти дошкільного віку від 0 до 6 р.  – 165;  дітей шкільного віку від 6 до 18 років – 223( із них здобувачів освіти – 325, із них в нашому закладі – 175, здобувачів освіти інших шкіл – 50); інші категорії дітей до 18 років – 100: здобувачів освіти ПТУ – 40,  коледжів, ліцеїв – 60.

     Відвідують шкільні гуртки – 80 дітей, гуртки позашкільного закладу Іларіонівської селищної ради  – 65, спортивна школа селищної ради – 50 дітей.

Всього сімей  - 281 , повних – 250, сім`ї які СЖО – 4, багатодітні сім`ї – 11, в них дітей – 33.

       Під моїм керівництвом постійно проводиться аналіз навчання дітей і підлітків території обслуговування. Зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків території обслуговування, які навчаються в інших освітніх закладах. Наказом по закладу із числа педагогічних працівників призначено відповідальних осіб за здійснення контролю за навчанням дітей і підлітків, які навчаються в інших освітніх закладах.

     Станом на 05.09.2019 р. у закладі нараховувалося 182  школяра. Питання зарахування і відрахування протягом навчального року здійснювалось згідно чинного законодавства.

    Класи комплектовані відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу згідно з нормативами їх наповненості, встановленими законодавством та дотриманням санітарно-гігієнічним вимогам щодо площі на одного здобувача освіти.

      В закладі організована співпраця вчителів І класу, вихователів дитячого садка, вихователів груп продовженого дня, медичного працівника, логопеда, дефектолога, практичного психолога. Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров'я першокласників, надання практичної допомоги батькам, учителям, вихователям з питань здійснення особистісно орієнтованого навчання, спільна підготовка і проведення батьківських зборів.

      Здійснювала організаційну роботу з формування класного колективу 10 класу.  Завдяки нашим спільним діям вдалося своєчасно охопити всіх випускників 9 класу навчанням у закладах, які дають повну загальну середню освіту.  З метою підготовки до набору у 10 клас упродовж навчального року відвідувала класні батьківські збори 9 класу з питань здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. Під постійним контролем знаходиться питання адаптації дітей 5 класу до навчання в середніх класах. Здійснювала безпосереднє керівництво  роботою з вивчення стану освітнього процесу в цих класах.  З цією метою проведені психолого-педагогічні консиліуми, результати розглянуті на нараді при директорові.

     Здобувачі освіти:  7 класу  Гушинець Артур, 4 класу Половний Максим за станом здоров'я навчалася на індивідуальній формі навчання. Учені 7 класу Івченко А. , 5 класу Чередниченко О., 3 класу Грабін Артем, 1 класу Коношко Денис були охоплені інклюзивною формою навчання.  Упродовж навчального року в заклад  вибув 1 учень в інший навчальний заклад.

     В закладі створено систему контролю за відвідування школярами навчальних занять. Персонально здійснювала щоденно контроль за відвідуванням дітьми освітнього закладу, спільно з класними керівниками з’ясовувала причини відсутності дітей на заняттях. Виправдала себе система  телефонного зв’язку класних керівників з батьками. Питання відвідування знаходила своє систематичне відображення на нарадах при директорові, узагальнювалось наказами по школі.

     Спільними рішеннями педагогічної ради  і ради навчального закладу, які затверджено наказом по закладу школярі переведені до наступних класів. Із освітнього  закладу із врученням свідоцтва про базову середню освіту випущено 16 здобувачів освіти, а свідоцтв  про повну середню освіту вручено 8 здобувачам освіти, свідоцтво з відзнакою одержав учень 9 класу Верташ Данило.

      В закладі працювала група продовженого дня для дітей початкових класів. Режим їхньої роботи затверджено педагогічною радою . Для здобувачів освіти І класу створено належні умови перебування дітей на базі дитячого садка.

     Освітній процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану, річного плану роботи закладу. З урахуванням побажання дітей та окремих батьків була організована робота гуртків:

Французька мова – Калаченко К.М.

«Ерудит» - Пасічник О.М.

Євровибір – Волуй Л.Л.

Юний натураліст - Волуй Л.Л.

    В закладі працювали спортивні секції від  спортивної школи  Іларіонівської селищної ради (кер. Собко П.Г.), від позашкільного закладу Іларіонівської селищної ради: танцювальний гурток «Павутина» (керівник Штепа І.В.), Євроклуб (Волуй Л.Л.).

    Питання організації освітнього процесу  постійно знаходилися на контролі адміністрації закладу, узагальнювались наказами по закладу, заслуховувались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

      Педагогічна рада закладу працювала під моїм керівництвом за 2019-2020 н.р. проведено 6 засідань. Слід відмітити, що завдяки якісному плануванню засідань педради та підготовки їх, зміни підходів до їх проведення, педрада стала суттєво впливати на стан навчання і виховання школярів, стала ваговим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів колективу.

     Слід відзначити, що більшість управлінських рішень, що готувалися мною попередньо узгоджувалися з їх виконавцями.  До того ж успішно спрацьовує принцип головної ланки, визначений на підсумковому  засіданні педагогічної ради на початку навчального року. Стан виконання рішень педагогічної ради обов’язково заслуховувались на чергових засіданнях .

     На виконання річного плану роботи закладу упродовж року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень  здобувачів освіти  початкових класів, з математики, хімії, трудового навчання, початкових класів. Дане питання узагальнено довідками і наказами по закладу, ці матеріали розглянуті на нараді при директору.

    Найголовнішим об’єктом в своїй роботі  вважаю контроль за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти. Практика роботи показує, що постійне відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення формує знання та умінь школярів, сприяє  на їхній розвиток. Практика останніх років роботи підтвердила правильність нашого шляху щодо системи збору та аналізу інформації про стан та результативність освітнього процесу. Це дало нам можливість упродовж навчального року тримати постійний контроль за якістю засвоєння здобувачами освіти знань, недопущення його зниження.

    Детальний аналіз результатів контролю, що проводяться в закладі, дає змогу відстежити причини, як позитивних, так і негативних тенденцій та на їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень  кожного здобувача освіти з урахуванням його навчальних можливостей. Двічі на рік адміністрацією закладу проводиться моніторинг навчальних досягнень за семестр, узагальнювалися відповідними наказами, на батьківських зборах доводилися до відома батьків.

    Для управління роботою з обдарованими дітьми розроблена в закладі система роботи по підготовці здобувачів освіти до участі в учнівських олімпіадах, конкурсах. В районному турі учнівських олімпіад взяли участь 31 здобувач освіти закладу, вибороли 18 призових місць, Шкода Олег і Костюченко Марія  брали участь у обласному турі. По рейтингу участі здобувачів освіти в районному турі  олімпіад заклад зайняв 2 місце в ОТГ. Кількісний показник участі школярів НВК у різних творчих конкурсах у 2019-2020 н.р. складає 65 %.

      Керівниками методичних об’єднань вчителів-предметників в ОТГ є 7 вчителів нашого закладу, що становить 44% від загальної кількості педпрацівників.

 

 

       З вересня 2019 року педколектив НВК розпочав роботу на V етапі обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

          З цією метою:

Видано наказ по НВК «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н. р.» № 74 від 03.09.19 р., де сформульовані основні завдання V етапу обласної науково-методичної проблеми.

Взяли участь у захисті моделей методичної роботи серед закладів освіти ОТГ.

Організовано діяльність 5-и методичних об’єднань, методичної ради, школи педмайстерності, психолого-педагогічного семінару, творчої групи.

 Питання організації роботи НВК на V етапі обласної проблеми розглядалися на засіданнях МР, МО, нараді при директору.

Учителі НВК виступили на  Всеукраїнській науково-практичній  конференції  «Неперервна освіта для сталого розвитку»:

                     -Калаченко К.М. «Виховання дитячого колективу у системі

                      випереджаючої освіти для сталого розвитку» ;

                      -Остапенко В.М. «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для

                      сталого розвитку на уроках математики»;

                      -Панасюк І.І. «Виховна робота  вчителів початкової школи у

                       системі випереджаючої освіти для сталого розвитку»;

                      - Бікмансурова Е.С. «Оновлення змісту управлінської діяльності

                      в контексті освіти для сталого розвитку»

                       -Камінська О.С. «Всі однакі, як один-про перспективи  гендерної

                        освіти»;

                      -Бондаренко Л.І. «Екологічне та енергоефективне  виховання

                       учнів початкової школи в інтересах сталого розвитку»;

                     - Коваленко А.М. «Виховання Людини-патріота як

                        пріоритетна складова процесу соціалізації особистості»;

                      - Панасюк І.І. «Екологічна освіта в інтересах сталого розвитку»

      У 2019-2020 н.р. брали участь в обласній конференції «Практика наскрізної освіти для сталого розвитку» в обласному круглому столі та семінарі-тренінгу «Методика та технології інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес», у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні підходи до освіти та соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень в м.Києві. Вчителі  Калаченко К.М., Остапенко В.М., Панасюк І.І.  виступили на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Неперервна освіта для сталого розвитку», презентували свій педагогічний досвід на фестивалі педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU-FEST Dnipro-2019» Антіпова Т.І., Калаченко К.М., Панасюк І.І..

      В закладі відпрацьовуються і впроваджуються сучасні педагогічні технології педагогічного процесу через систему семінарів-практикумів вчителів-предметників.

     Щотижня проводила наради із заступниками директора з питань планування роботи закладу, підсумків виконання плану за попередній тиждень. За потреби на ці наради запрошувалися інші працівники, представники органів самоврядування здобувачів освіти  та громадського самоврядування. Спільно із заступниками здійснювала системний контроль за виконанням планів всіх працівників закладу.

    З метою якісної розробки плану роботи закладу на 2020-2021 н.р. проведена організаційна робота, заплановані заходи в новому навчальному році сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу, впровадження інноваційних форм роботи, які сприятимуть розвитку інтелектуальних можливостей дітей, саморозвитку і самореалізації.

   До відома дітей та їхніх батьків доведено можливості закладу щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів. Проведено анкетування школярів, у всіх класах відбулися збори батьків, на яких розглянуто питання використання годин варіативної складової. Проведена робота сприяла якісній розробці робочого плану, задоволенню освітніх потреб здобувачів освіти та їхніх батьків.

    Адміністрація постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності учнівської молоді. Створено  банк даних дітей «групи ризику».

На внутрішкільному  обліку діти не перебувають,  багатодітних  - 11 сімей, чорнобильців – 2 дітей + 1 (д/с), напівсироти – 11 ,  діти-інваліди – 4.

В закладі створена рада з профілактики правопорушень.  Заслухані питання, які визначалися першочерговістю виконання спільних заходів з попередження з кризових та проблемних ситуацій. На засідання ради запрошувалися класні керівники, представники батьківських класних комітетів.

      Заклад стовідсотково укомплектовано педагогічними кадрами

 

Характеристика педагогічних кадрів

Всього педпрацівників                                             - 28 чол.

Із них з вищою освітою                                            - 24 чол.

Із них:

           вищої категорії                                               - 19 чол.

           І категорії                                                        - 1 чол.

           ІІ категорія                                                      - 1 чол.

           спеціаліст                                                        -  7 чол.

Учителів-методистів                                                 - 4 чол.

Старших учителів                                                     - 9 чол.

Старших вихователів                                                - 1 чол.

Відмінників освіти України                                    - 6 чол.

Не мають пед. освіти                                                 -   -                                            

Всього вихователів д/с                                              - 5 чол.

Із них:

           з вищою освітою                                            - 3 чол.

           з середньо- спеціальною                               - 2 чол.

Із них:   

           Вища категорія                                               - 1 чол.    

           ІІ категорії                                                      - 1 чол.                               

           спеціаліст                                                       - 3 чол.

 

  У встановленому чинним положенням про атестацію  в закладі успішно проведена атестація педагогічних кадрів. Проведено 6 засідань атестаційної комісії

Аналіз проходження атестації педагогічних працівників показав:

№ п/п

 

2020 р.

1

Скільки всього атестувалось педпрацівників

 

9 чол.

2

Підтвердили:

                       11 тарифний розряд

                       спеціаліст

                       ІІ кваліфікаційна категорія

                       І кваліфікаційна категорія

                       вища кваліфікаційна категорія

6

1

-

-

-

5

3

Присвоєно:

                       ІІ кваліфікаційна категорія

                       І кваліфікаційна категорія

                       вища кваліфікаційна категорія

3

-

-

3

4

Педагогічне звання підтверджено:

                       «старший учитель»

                       «вчитель-методист»

4

1

3

5

Педагогічне звання присвоєно:

                       «старший учитель»

                       «вчитель-методист»

1

1

-

6

Нагороджено:

                       грамота відділу освіти

                       ДОН ОДА

                       МОН України

                       Знак «Відмінник освіти»

1 чол.

-

1 чол.

-

-

 

Однією із першочергових щоденних моїх турбот залишалося здоров`я дітей. У процесі внутрішкільного контролю за уроками та позакласними заходами звертала увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації освітнього процесу. Ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичної, психічної соціальної  і духовної складових здоров`я. Спільно з класними керівниками, учителем фізкультури, медичною сестрою на основі довідок ЛКК всі школярі закладу були розділені на основну, підготовчу і спеціальну групу.  В спецгрупі з фізичної культури перебувало 1 дітей, звільнених - 3. Складений розклад  уроків  відповідає  санітарно-гігієнічним вимогам. 

         Здійснювала  управління організацію харчування учнів та контроль за ним. Наказом по закладу призначено відповідальних за харчування, визначено їх обов’язки, затверджено графік харчування, визначено заходи щодо обліку  харчування дітей за рахунок бюджету Іларіонівської селищної ради. В закладі навчаються діти пільгових категорій: АТО – 3; чорнобильці – 3; діти з особливими освітніми потребами – 4; діти із малозабезпечених сімей – 15; дітей з багатодітних сімей – 33.    Контроль за організацією за станом харчування учнів вивчалося постійно, узагальнювалося відповідними наказами, заслуховувались на нарадах при директору.

    Медичне обслуговування дітей та працівників закладу здійснювалося медичною сестрою закладу Поповою Л.Г. та працівниками Первомайської амбулаторії.

    На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності школярів та працівників закладу. Двічі за рік були проведені Тижні ТБ і ОП, видано з даного питання більше 10 наказів по закладу, нещасних випадків зі здобувачами освіти та працівниками закладу не було.

      Батьки закладу надавали постійну допомогу у вирішенні проблем закладу, особливо під час підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Упродовж року забезпечено чіткий контроль  за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

     Завдяки коштів отриманих від ТОВ «Науково-дослідницький інститут аграрного бізнеса» в сумі 59300 грн. за ці кошти замінено зовнішні двері в їдальні школи та встановлено зовнішнє освітлення в шкільному та дошкільному підрозділі.

    В 2019-2020 н.р. за рахунок обласного та місцевого бюджету були витрачені кошти

   
   

Найменування

Сума

придбання миючих, деззасоби, папір

8400

придбання фарби

8525

придбання подарунків майбутнім першокласникам

3120

придбання обладнання для інклюзивного навчання

18105

придбання медикаментів

4000

монтаж системи охорони

166902

послуги з охорони майна

13675

обслуговування пожежної сигналізації (І півріччя)

13350

т/о газопроводів за І квартал

940

медогляд працівників закладу

12605

вивіз сміття

4500

оплата за транспортування  газу

46480

оплата за використання природного газу

203088

оплата за електроенергію

31335

оплата за водопостачання (січень – квітень)

5525

підвіз учнів до карантину

42931

продукти харчування

68380

послуги доочистки води (за І-ІІ квартал)

7000

монтаж зовнішнього освітлення

50349

обрізка дерев

14080

заміна вікон і дверей (дошкільний підрозділ)

158300

 

 

   

 

Сучасний світ диктує свої зміни, відповідно до яких має змінюватися не лише суспільство, а й якісний підхід до освітнього процесу. З цією метою продовжувалося  реформування середньої освіти - «Нова українська школа». З цією метою розроблена Концепція середньої загальноосвітньої школи України, яка чітко визначає етапи реалізації реформи школи.    Заклад розпочав свою роботу по НУШ  з 01.09.2018 р. Пройшли курси перепідготовки при обласному відділі освіти вчителі, які будуть працювати по НУШ: Собко Л.О., Бондаренко Л.І., Панасюк І.І., Мороз К.А.. Проведені розрахунки і подана заявка на необхідні потреби закладу на новий 2020-2021 н.р.: підручники, придбання матеріалів, оплата за енергоносії, поточні та капітальні ремонти до відділу освіти Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради.

      Переді мною стояло завдання прозвітувати про свою роботу  по розвитку закладу, розкрити, який вплив на нього мали прийняття управлінських рішень.

    Я зупинилася на основних питання моєї управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих  та довготривалих поточних питань, які хоч і були дрібними, про те вимагали певного часу і зусиль для їх вирішення. Головне те, що ми, визначивши перспективні напрями розвитку освітнього закладу, успішно працюємо над їх реалізацією.

    Наявні результати і здобутки  з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директорів, кожного члену колективу, батьків та громадськості.

За це всім хочу висловити щиру вдячність.

    Поряд з управлінськими  успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я говорила, про більшість із них ви знаєте адже моя робота і робота нашого закладу загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на освітній процес.

    Тому на найближчу перспективу основними напрямами  своєї діяльності вважаю роботу з подальшої реалізації пріоритетних напрямків роботи закладу:

Основні напрями і завдання діяльності

КЗО «Первомайський НВК» на 2020-2021 н. р.

 

 1. Продовжувати роботу  над новою науково-методичною проблемою «Удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого  чинника процесу соціалізації особистості громадянського суспільства»
 2. Здійснювати дослідницько-експериментальну діяльність за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».
 3. У 2020-2021 н. р. визначити такі основні напрями методичної діяльності:
 • упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 •  вдосконалення профільного навчання;
 • навчально-методичне забезпечення компетентнісного зорієнтованого  підходу  до організації  освітнього процесу;
 • впровадження ефективних інноваційних технологій навчання, виховання й управління та їх удосконалення;
 • упровадження нових інформаційно-комп’ютерних технологій освіти, піднесення ефективності використання в освітній процес комп’ютерних технологій;
 • пошук раціональних та ефективних методів оцінки навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • упровадження здобутків експериментальної діяльності у педагогічну практику;
 • забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, а також профільної освіти;
 • забезпечення наступності в педагогічній системі закладу під час переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої;
 • підвищення розвивального потенціалу навчальних занять, удосконалення позаурочної діяльності з навчальних предметів;
 • використання позаурочної предметної діяльності здобувачів освіти  як умови розвитку творчих здібностей;
 • особистісно зорієнтований підхід до розвитку творчих здібностей школярів;
 • здійснення моніторингових досліджень стану освітнього процесу;
 • розвиток напрямів освітнього, педагогічного і психологічного супроводу освітнього процесу.
 1. Продовжувати впровадження інноваційної методики й технології з метою розвитку творчих здібностей і схильностей школярів, забезпечувати постійний аналіз результативності організації спільної діяльності «вчитель-здобувач освіти».
 2. Здійснювати моніторинг навчальних досягнень школярів учителями-предметниками.
 3. Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень школярів учителями.
 4. Систематично здійснювати консультації вчителів і контроль з питань ведення шкільної документації за критеріями оцінювання навчальних досягнень школярів, тематичне та підсумкове оцінювання.
 5. Забезпечувати контроль за якістю підготовки випускників до ДПА і ЗНО.
 6. Розвивати в школярів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, планувати свою навчальну діяльність, здійснювати самооцінку.
 7. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей.
 8. Розвивати педагогічну співпрацю сім`ї, школи і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в шкільному житті.
 9. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу.
 10. Створити умови для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників НВП.
 11. Забезпечити створення здоров`язбережувального середовища, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, культувати знання про здоров'я, створити умови для запобігання негативним звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності .
 12. Виховувати культуру спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу.
 13. Надати кожному вихованцю освіту відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів; забезпечити умови для самореалізації , самопрезентації вихованців в процесі навчання та виховання.
 14. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 15. Організувати освітній процес для дітей з особливими потребами.