КЗО "Первомайський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти" Іларіонівської селищної ради с. Первомайське

 


Структура та органи управління закладу

Управління НВК здійснюється відділом освіти Синельниківської РДА. Безпосереднє керівництво НВК здійснює директор НВК Горяйнова Л.В..

Органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік делегатами загальних зборів з правом вирішального голосу обираються:

- працівники НВК - зборами трудового колективу;

- учні навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;

- батьки, представники громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає  однакову кількість делегатів, по 5 чоловік. У НВК створена і діє рада закладу. Очолює раду закладу Собко Л.О.

Основними завданнями ради є:

¨                підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

¨                формування навичок здорового способу життя;

¨                створення належного клімату в НВК;

¨                сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

¨                сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

¨                стимулювання морального та матеріального заохочування учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

¨                визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

¨                підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

¨                оніціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної та загальної середньої освіти;

 

¨                зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованці, учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

В НВК створена піклувальна рада в складі якої 5 осіб з представників Мар`ївської сільської ради, підприємців, організацій на території сільської ради.

Піклувальна рада діє на засадах:

·                   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи суспільства, держави;

·                   дотримання вимог законодавства України;

·                   самоврядування;

·                   колегіальності ухвалення рішень;

·                   добровільності і рівноправності членства;

 

·                   гласності.

Піклувальна рада має право:

·                   вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

·                   залучати додаткові джерела фінансування НВК;

·                   вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази НВК;

·                   стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів;

·                   брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 

·                   створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

В НВК створено постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою якої є директор НВК.

       Педагогічна рада розглядає питання:

¨                удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режим роботи навчального закладу;

¨                варіативної складової робочого навчального плану;

¨                переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження  за досягнення у навчанні;

¨                підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи,  впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

¨                участі в інноваційній та експериментальній діяльності НВК, співпраці з вищими навчальними закладами;

¨                морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК;

¨                морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 

¨                притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників НВК за невиконання ними своїх обов’язків.